Volmachten van verzekeraars
Voor en namens gerenommeerde verzekeraars

Voor een optimale service én ervaring

Wij zijn gevolmachtigd om voor en namens deze gerenommeerde verzekeraars verzekeringsproducten aan te bieden. Verzekeringen die, dankzij onze rijke kennis van mobiliteit, zijn afgestemd op het bieden van een optimale service én ervaring.

Veelgestelde vragen


Wat is een gevolmachtigd agent?

Dat is een professionele financiële dienstverlener die de bevoegdheid heeft om rechtstreeks namens een of meerdere verzekeraars of banken op te treden. Een gevolmachtigd agent doet bijna net zo veel werkzaamheden die een verzekeraar ook doet.

Bijna, want hij draagt geen financiële risico’s. Dat is wettelijk zo geregeld. Een gevolmachtigd agent heeft een eigen vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Wat is de toegevoegde waarde van een gevolmachtigd agent?

Een gevolmachtigd agent is een financiële dienstverlener met een belangrijke toegevoegde waarde – zijn volmacht(en). Daardoor kan hij u beter en sneller van dienst zijn.

Een gevolmachtigd agent behandelt, accepteert en verwerkt aanvragen voor verzekeringen, financieringen, hypotheken of andere financiële producten volledig zelfstandig, dus zonder tussenkomst van verzekeraar of bank. Dat is sneller en efficiënter.

U loopt daarbij geen enkel risico: banken en verzekeraars zijn gebonden aan wat de financiële dienstverlener als hun gevolmachtigd agent met u heeft afgesproken. En bij schade? De financiële dienstverlener regelt dat als gevolmachtigd agent ook allemaal zelf. Wel zo fijn als u prijs stelt op goede, snelle en persoonlijke service zonder bureaucratische omwegen.

Is een volmachtproduct even goed als een maatschappijproduct?

Ja, beide producten zijn financieel even sterk. De risicodragers zijn immers altijd bekende maatschappijen.

Bij uw aanvraag, polisbeheer en schadeafwikkeling hebt u echter maar met één vertrouwde dienstverlener te maken: de gevolmachtigd agent.

Bent u op zoek naar een Mercedes-Benz verzekering?

Bekijk ons aanbod