Mercedes-Benz Assuradeuren

Wij zijn de schakel tussen uw verzekering en meerdere verzekeringsmaatschappijen. Als gevolmachtigde zijn wij bevoegd werkzaamheden voor en namens verzekeraars te verrichten, waaronder acceptatie- en schadebehandelingswerkzaamheden. Vanuit onze specifieke kennis van de mobiliteitsmarkt streven wij naar het bieden van optimale verzekeringsproducten én service.

We zijn lid van de Nederlandse Vereniging van Gevolmachtigde Assurantiebedrijven (NVGA) en voldoen aan de gestelde hoge kwaliteitsnormering.

Neem contact op