Kwaliteitsnormering
Conform de norm van de NVGA

Kwaliteit heeft een hoge prioriteit

Als lid van de NVGA, de Nederlandse Vereniging van Gevolgmachtigde Assurantiebedrijven, conformeren we ons aan de hoge prioriteit die zij aan kwaliteit geeft. 

Zo gelden vakbekwaamheidseisen voor onze medewerkers die verzekeringsaanvragen beoordelen of schades behandelen. Ook kan u er van op aan dat we voldoen aan wettelijke verplichtingen inzake de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Daarnaast houdt Mercedes-Benz Assuradeuren zich aan de kernwaarden 'integriteit, klantbelang, professionaliteit, transparantie en duurzaamheid' uit de Gedragscode NVGA en voldoen we aan de bepalingen van het Protocol Volmacht. 

Bekijk de volledige kwaliteitsnormering van de NVGA

Bent u op zoek naar een Mercedes-Benz verzekering?

Bekijk ons aanbod